ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDOWLANYM

W ramach zarządzania projektem budowlanym obsługujemy projekty własne i klientów zewnętrznych: inwestorów, deweloperów oraz partnerów biznesowych.

Wysokie kompetencje i doświadczenie Działu Zarządzania Projektem Budowlanym Real Management pozwalają nam zaoferować :

Proces

Planowanie i przygotowanie inwestycji pod kątem formalno-prawnym.
opracowania Due Diligence, koordynacja projektowania, tzw. brief management
pozyskiwanie administracyjnych uzgodnień i pozwoleń
Zarządzanie kosztami, w tym opracowanie budżetów inwestycji na każdym etapie projektowania i cost controlling w trakcie realizacji robót
Organizacja przetargów na wybór projektantów, wykonawców, dostawców
Zarządzanie budową wraz z nadzorem inwestorskim, koordynacją prac projektowych i budowy na rzecz przyszłych najemców
organizacja odbiorów z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazaniem obiektów zarządcy nieruchomości
Funkcja inwestora zastępczego oraz generalnego realizatora inwestycji „pod klucz”

Usługi świadczone
przez real management

DZIAŁALNOŚĆ
INWESTYCYJNO
– DEWELOPERSKA

ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZADZANIE PROJEKTEM
BUDOWLANYM

POZYSKIWANIE
FINANSOWANIA DLA
PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH

KOMERCJALIZACJA
INWESTYCJI (SPRZEDAŻ,
WYNAJEM, MARKETING)

Nasze inwestycje

O jakości naszych usług najlepiej świadczy jakość oraz wartość zrealizowanych przez nas projektów w skład których wchodzą zarówno inwestycje komercyjne jak i mieszkaniowe.