ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDOWLANYM

W ramach zarządzania projektem budowlanym obsługujemy projekty własne i klientów zewnętrznych: inwestorów, deweloperów oraz partnerów biznesowych.

Wysokie kompetencje i doświadczenie Działu Zarządzania Projektem Budowlanym Real Management pozwalają nam zaoferować :

Proces

Planowanie i przygotowanie inwestycji pod kątem formalno-prawnym.
opracowania Due Diligence, koordynacja projektowania, tzw. brief management
pozyskiwanie administracyjnych uzgodnień i pozwoleń
Zarządzanie kosztami, w tym opracowanie budżetów inwestycji na każdym etapie projektowania i cost controlling w trakcie realizacji robót
Organizacja przetargów na wybór projektantów, wykonawców, dostawców
Zarządzanie budową wraz z nadzorem inwestorskim, koordynacją prac projektowych i budowy na rzecz przyszłych najemców
organizacja odbiorów z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazaniem obiektów zarządcy nieruchomości
Funkcja inwestora zastępczego oraz generalnego realizatora inwestycji „pod klucz”

Usługi świadczone
przez real management

DZIAŁALNOŚĆ
DEWELOPERSKA

ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZADZANIE PROJEKTEM
BUDOWLANYM

POZYSKIWANIE
FINANSOWANIA DLA
PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH

KOMERCJALIZACJA
INWESTYCJI (SPRZEDAŻ,
WYNAJEM, MARKETING)

Nasze inwestycje

O jakości naszych usług najlepiej świadczy jakość oraz wartość zrealizowanych przez nas projektów w skład których wchodzą zarówno inwestycje komercyjne jak i mieszkaniowe.