ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dział Zarządzania Nieruchomościami Real Management oferuje pełny zakres usług w sferze zarządzania wartością nieruchomości własnych lub klientów – inwestorów, deweloperów oraz partnerów biznesowych Real Management.

Dzięki wnikliwej analizie zmieniających się potrzeb rynku, wykorzystaniu efektywnych metod zarządzania stale zwiększamy wartość nieruchomości w naszym portfolio, budując jednocześnie trwałe relacje z klientami.

W centrum naszych zainteresowań są budynki biurowe, hale przemysłowe, obiekty magazynowe i handlowe oraz nieruchomości mieszkaniowe, w przypadku których oferujemy kompletną obsługę obiektu wraz nadzorem nad wszystkimi procesami związanymi z jego bezproblemową eksploatacją.

Spektrum naszych usług obejmuje:

Zarządzanie umowami najmu
Nadzór nad wykonaniem zapisów umowy najmu
Nadzór nad aranżacją powierzchni najemców
Weryfikacja zabezpieczeń
Monitoring należności
Budżetowanie
Raportowanie
Optymalizacja kosztów dostawy mediów
Rozliczanie mediów
Rozliczanie opłat eksploatacyjnych
Techniczne utrzymanie nieruchomości
Prowadzenie pełnej dokumentacji obiektów
Zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony, utrzymania części wspólnych
Ochrona przeciwpożarowa, procedury bezpieczeństwa, instrukcje, regulaminy
Nadzór nad utylizacją odpadów z uwzględnieniem procedur ochrony środowiska
Kontakty z urzędami

Usługi świadczone
przez real management

DZIAŁALNOŚĆ
DEWELOPERSKA

ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZADZANIE PROJEKTEM
BUDOWLANYM

POZYSKIWANIE
FINANSOWANIA DLA
PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH

KOMERCJALIZACJA
INWESTYCJI (SPRZEDAŻ,
WYNAJEM, MARKETING)

Nasze inwestycje

O jakości naszych usług najlepiej świadczy jakość oraz wartość zrealizowanych przez nas projektów w skład których wchodzą zarówno inwestycje komercyjne jak i mieszkaniowe.