Usługi

Działalność
inwestycyjno
-deweloperska

Real Management S.A. prowadzi aktywną działalność inwestycyjno- deweloperską na rynku nieruchomości komercyjnych i rezydencjalnych. Do końca 2020 roku zrealizujemy projekty deweloperskie o łącznej powierzchni użytkowej ponad 265 000 m2.

W zarządzaniu posiadamy aktywa o łącznej wartości 450 mln zł ( AuM – 105 mln EUR).

Obecnie przygotowujemy projekty deweloperskie z segmentu nieruchomości magazynowych i komercyjnych o łącznej wartości powierzchni użytkowej 230 000 m2. Także w tej dziedzinie Real Management dynamizuje działania i rozwija się w szybkim tempie, korzystając z rynkowych trendów.

265 000 m2
powierzchni zrealizowanych
projektów
450 mln zł
aktywa o łącznej
wartości

Usługi świadczone
przez real management

DZIAŁALNOŚĆ
INWESTYCYJNO
– DEWELOPERSKA

ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZADZANIE PROJEKTEM
BUDOWLANYM

POZYSKIWANIE
FINANSOWANIA DLA
PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH

KOMERCJALIZACJA
INWESTYCJI (SPRZEDAŻ,
WYNAJEM, MARKETING)

Projekty

Nasze inwestycje

O jakości naszych usług najlepiej świadczy jakość oraz wartość zrealizowanych przez nas projektów w skład których wchodzą zarówno inwestycje komercyjne jak i mieszkaniowe.