KOMERCJALIZACJA INWESTYCJI (SPRZEDAŻ, WYNAJEM, MARKETING)

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu komercjalizacji, marketingu i sprzedaży / najmu nieruchomości, obsługując projekty własne, a także klientów zewnętrznych: inwestorów, deweloperów oraz partnerów biznesowych.
Nasi specjaliści przygotują skuteczną strategię, dzięki której proces komercjalizacji na każdym etapie będzie sprawny, transparentny i doprowadzi do podpisania korzystnej umowy.

Oferta naszych działań obejmuje:

Przygotowanie efektywnej strategii komercjalizacji budynku
Przygotowanie strategii marketingowej oraz materiałów marketingowych
Wybór docelowych najemców dla przedwstępnych umów najmu
Aktywna komercjalizacja do pełnej dzierżawy budynku
Rozpoznanie potrzeb najemców
Analiza kluczowych warunków najmu
Przygotowanie zindywidualizowanej oferty
Przygotowanie zindywidualizowanych propozycji aranżacji wnętrza
Obliczanie kosztów przedstawionej aranżacji wnętrza
Przygotowanie umowy najmu
Negocjacje i podpisanie umowy najmu

Usługi świadczone
przez real management

DZIAŁALNOŚĆ
DEWELOPERSKA

ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZADZANIE PROJEKTEM
BUDOWLANYM

POZYSKIWANIE
FINANSOWANIA DLA
PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH

KOMERCJALIZACJA
INWESTYCJI (SPRZEDAŻ,
WYNAJEM, MARKETING)

Nasze inwestycje

O jakości naszych usług najlepiej świadczy jakość oraz wartość zrealizowanych przez nas projektów w skład których wchodzą zarówno inwestycje komercyjne jak i mieszkaniowe.